DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 03/10/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 03/10/2022

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhHạng GPLX
1NGUYỄN HOÀI AN29/04/1991B2
2NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN25/12/1993B2
3NGUYỄN TUẤN ANH12/06/1977B2
4TRẦN NGUYỄN ANH06/06/1971B1
5ĐỖ CHÍ BẢO24/01/1997B2
6HUỲNH THANH BẢO10/08/2000B2
7VÕ PHI BẢO22/09/1991B2
8NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH15/05/1985B1
9LÊ HUỲNH NGỌC BÌNH04/09/1997B2
10ĐẶNG PHƯƠNG BÌNH16/10/1992B2
11NGUYỄN HOÀNG BỬU04/09/1997C
12VÕ THỊ BẢO CHÂU22/12/1988B2
13NGUYỄN THỊ MINH CHÂU05/04/1998B2
14HOÀNG VĂN CHIẾN03/02/1996B2
15NGÔ ĐÌNH CHUNG06/08/2002B2
16NGUYỄN CHÍ CÔNG07/08/2001B2
17PHAN HÙNG CƯỜNG01/01/1981B2
18NGUYỄN NGỌC CƯỜNG29/08/1986C
19NGUYỄN HOÀNG DANH29/12/1995C
20NGUYỄN CÔNG DANH04/11/1988B2
21PHẠM CÔNG ĐẠT16/03/1988B2
22NGUYỄN ANH ĐỨC20/02/1989B2
23VƯƠNG NGỌC ĐỨC13/07/1978B2
24LÊ THỊ THÙY DUNG16/06/1988B1
25HỒ QUANG DŨNG15/01/1995B2
26BÙI HOÀNG TIẾN DŨNG06/05/2002B1
27TRƯƠNG CÔNG DƯƠNG17/02/1997B2
28HUỲNH TRỌNG DƯƠNG30/10/1992B2
29TRẦN MINH DƯƠNG30/01/2000C
30ĐOÀN HỒNG NHẬT DUY26/02/1998B2
31DƯƠNG HOÀNG ANH DUY04/11/2001B1
32ĐOÀN THỊ NHƯ DUYÊN13/01/1988B2
33ĐỖ TRƯỜNG GIANG19/10/2003B2
34LÊ THỊ NGỌC HÀ09/01/1981B2
35TRẦN THỊ NGÂN HÀ06/09/1993B1
36PHẠM VĂN HÁI20/09/1980B2
37TRƯƠNG THỊ LỆ HẰNG07/01/1995B2
38NGUYỄN THỊ XUÂN HẠNH04/01/1979B2
39TRẦN MINH VŨ HẢO01/01/1988B2
40HUỲNH VĂN HẬU01/01/1995B2
41NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN11/09/1977B2
42MAI NGỌC HIỀN20/10/1987B2
43NGUYỄN KHẮC HIỆP19/03/1983C
44TRẦN QUỐC HIỆP10/11/1987B2
45NGUYỄN MINH HIỆU05/10/1981C
46TRỊNH KIM HOA17/09/1976B2
47NGUYỄN PHƯỚC HÒA24/04/1989B2
48HUỲNH THANH HOÀNG17/08/1997B2
49NGÔ THỊ HOÀNG21/07/1973B2
50NGUYỄN THỊ HỒNG21/05/1995B2
51PHẠM HUỆ06/11/1982C
52DƯƠNG THIỆN HỮU02/09/1986B1
53HSU CHIH JYE01/09/2002B2
54NGUYỄN ANH KHANG20/06/2001B2
55PHAN NGUYỄN ANH KHANH03/12/1992B2
56TRẦN ĐÌNH KHƯƠNG10/01/1996B2
57ĐÀO VĂN KHUYẾN15/04/1982B2
58NGÔ TRUNG KIÊN24/09/1976B2
59MAI TUẤN KIỆT25/11/1997B2
60Y NGHĔ KNUL25/02/1987B2
61THÁI XUÂN KỲ29/10/1968B1
62NGUYỄN TRỌNG LẮM05/01/1984C
63VŨ THỊ LÀNH30/09/1988B1
64PHẠM THỊ LỆ20/10/1997B1
65HÀ THÙY LINH04/11/1979B2
66ĐẶNG TẤN LINH01/06/1979B1
67BÙI ĐỨC LONG20/04/1970B2
68NGUYỄN QUANG LƯƠNG01/01/1989B2
69ĐÀO VĂN LY15/08/1985B2
70TRƯƠNG THỊ MẬN07/04/1999B2
71HUỲNH THỊ THANH MINH07/04/1994B2
72TRẦN NGỌC MINH30/04/1986B2
73VŨ NHẬT MINH17/06/1988B1
74TRẦN KHOA NAM08/01/1987B2
75PHẠM HOÀI NAM01/01/1989C
76PHẠM VĂN NAM10/03/1994B2
77LÊ THỊ DIỆU NGA05/02/1991B2
78NGUYỄN VIỆT NGA28/06/1993B2
79HUỲNH NGA20/09/1988B2
80NGUYỄN THANH NGÂN08/08/1998B2
81LÊ MINH NGHĨA16/02/1996C
82TRẦN TRỌNG NGHĨA30/03/1984B2
83HUỲNH ĐẠO NGHĨA16/03/1985B2
84TRẦN CÔNG NGHĨA27/04/1999B2
85NGUYỄN TÀI NGUYÊN08/06/1998B2
86BÙI CAO NGUYÊN27/07/1993C
87NGUYỄN THỊ NGUYỆT25/08/1983B2
88NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT05/11/1989B1
89NGUYỄN THỊ THỤC NHI01/01/1998B1
90PHẠM HẢI NHƠN02/02/1981B2
91VÕ HOÀNG THANH NHỰT02/06/1999B2
92KHƯU PHÚ OAI24/08/1988B2
93NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH01/03/1982B2
94VÕ THỊ KIM PHA01/04/1984B2
95TRẦN THANH PHONG28/03/1992B2
96ĐỖ TRUNG PHÚC30/12/1985B2
97PHẠM THỊ DIỄM PHÚC19/08/1987B2
98HỒ HỮU PHƯỚC15/07/1974B1
99NGÔ HOÀI PHƯỚC09/03/1998B2
100MAI NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG13/03/1994B2
101LÊ VĂN PHƯƠNG04/02/1991B2
102TÔ HẰNG PHƯƠNG03/08/1989B1
103LÊ HỒNG PHƯƠNG03/01/1958B1
104NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG07/05/1980B1
105LẦU THẾ QUÂN10/06/1999B2
106ĐẶNG HỮU QUÂN05/05/1980B2
107LÊ HỒNG QUÂN10/06/2002B2
108LÊ NHẬT QUANG18/08/1991B2
109VÕ HỮU HUY QUỐC21/03/1978B1
110HÀ PHÚ QUÝ01/01/1989B2
111LÊ XUÂN QUYỀN30/01/1986B2
112TRẦN THỊ XUÂN QUỲNH20/05/1989B1
113VÕ THỊ THÚY QUỲNH01/01/1988B1
114NGUYỄN MINH SANG29/11/1991B2
115LÊ VĂN SANG01/01/1990B2
116LÊ THANH SANG27/02/1990B2
117NGUYỄN TẤN SĨ05/01/1993B2
118VÕ VĂN SƠN02/06/1995B2
119NGUYỄN HÙNG SƠN01/01/1966C
120NGUYỄN TRÍ TÀI05/06/1991B2
121NGUYỄN THANH TÂM24/08/1983B2
122ĐÀM MINH TÂM23/03/1989B2
123NGUYỄN HOÀNG NHẬT TÂN25/11/1995B2
124HỒ HÁN TÂN11/08/1979B2
125PHAN NGỌC THÁI08/11/1994B2
126BÙI QUANG THÁI27/07/2002B2
127TRẦN VIỆT THẮNG13/06/1991B2
128ĐỖ MINH THẮNG03/07/1991C
129NGUYỄN VĂN THÀNH25/04/1975C
130NGUYỄN KHÁNH THÀNH27/12/1989C
131LÊ THỊ THANH THẢO01/08/1969B1
132NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO14/10/1979B2
133BÙI THỊ THU THẢO31/03/1991B1
134PHAN THỊ THU THẢO10/10/1982B1
135PHẠM PHÚC THỊNH03/04/2002B2
136LÊ TRỌNG THỦ28/03/1994B2
137HOÀNG THỊ MINH THƯ26/10/2003B2
138TRẦN THỊ THUẬN20/07/1992B2
139LÂM NGUYÊN THUẬN01/09/1988B2
140PHAN TRÍ THỨC23/10/1993B2
141TRẦN VĂN THƯƠNG01/01/1977C
142LÊ THỊ THANH THÙY22/04/1995B2
143NGUYỄN THỊ THANH THỦY24/11/1987B2
144ĐẶNG KIỀU TIÊN25/06/1979B1
145LÂM QUỐC TINH13/07/1988B2
146KHA THANH TOÀN29/10/1990C
147TRÌNH THÁI TOÀN05/04/2003B2
148TRẦN THÙY BÍCH TRÂM21/02/1984B2
149NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG07/10/1994B2
150NGUYỄN PHƯƠNG TRANG25/04/1992B1
151LƯU TUỆ TRÍ08/11/1992C
152VÕ HOÀNG MINH TRÍ20/03/1971B2
153LÊ MINH TRIẾT27/02/1992B2
154TRẦN VĂN TRIỆU16/12/1992B2
155TRẦN ĐÌNH TRỌNG29/09/2002B2
156TRẦN ĐỨC TRỌNG16/09/1995B2
157NGUYỄN GIANG TRÚC10/02/1996B2
158NGUYỄN LÊ TIẾN TRUNG06/02/2003B2
159BÙI QUỐC TRUNG28/02/1988B2
160ĐƯỜNG QUANG TRƯỞNG25/01/1981B2
161NGUYỄN VĂN TUẤN28/10/2001B2
162NGUYỄN MINH TUẤN28/05/2002B2
163NGUYỄN THANH TUẤN10/09/1999B2
164NGÔ MINH TÙNG31/01/1986B2
165NGUYỄN THỤY NHÃ UYÊN15/06/1976B2
166NÔNG LỆ VÂN15/01/1995B2
167LƯU XUÂN VIỆT16/12/1982B2
168TRƯƠNG QUỐC VINH16/05/1999B2
169LÊ HOÀNG VŨ10/10/1988B1
170TRẦN MINH VƯƠNG01/01/1989C
171TRẦN VIỆT VƯƠNG31/05/2001B2
172HỨA THỊ THÙY YÊN12/09/1977B2
Mời bạn đánh giá post