DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 23/09/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 23/09/2022

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhHạng GPLX
1NGUYỄN ĐĂNG AN06/11/1989B2
2LÝ TRƯỜNG AN14/01/1988B2
3NGUYỄN VĂN AN09/06/1993C
4ĐẶNG HOÀNG ANH06/09/1989B2
5PHẠM TUẤN ANH04/12/1999C
6NGUYỄN VĂN ÚT ANH01/01/1992C
7NGUYỄN PHÚC PHI ANH20/10/1988B2
8PHAN ĐỖ HUY ANH03/01/1983B2
9LẠI VĂN BẰNG05/01/1990B2
10NGUYỄN ANH BẢO16/09/1997B1
11NGUYỄN VĂN BẢY07/05/1983B2
12VI VĂN BÉ12/12/1992C
13NGUYỄN THANH BÌNH13/07/1974B2
14NGUYỄN DUY BÌNH10/08/1991C
15TRẦN THỊ CẢNG04/04/1977B2
16VÕ THỊ MINH CHÁNH01/06/1990B1
17TRẦN MÃ MAI CHÂU04/07/1981B2
18VÕ THỊ CẨM CHI01/01/1989B2
19TRẦN ĐOÀN CHIẾN31/08/1984B1
20DƯƠNG THÀNH CHIẾN10/10/1998B2
21NGUYỄN BÁ CHỈNH02/08/1990B2
22PHAN HOÀNG CHƯƠNG25/07/1991B2
23BÙI THỊ CÚC25/05/1977B2
24THÂN CHÍ CƯỜNG07/01/2002B2
25PHAN THANH CƯỜNG26/11/1984B2
26LÊ HOÀNG HẠNH ĐAN29/08/1996B2
27NGUYỄN HOÀNG THANH DANH02/09/1995C
28NGUYỄN TẤN ĐẠT27/04/1990C
29NGUYỄN VĂN ĐẠT31/12/1987B2
30VÀY DẬU THANH ĐIỀN18/05/1993B2
31PHAN NGỌC DIỆU14/08/1986B1
32PHẠM CÔNG ĐOÀN07/09/2002B1
33VÕ XUÂN ĐÔNG09/08/1998C
34RƠ BO DŨ05/06/2000B2
35TRẦN CÔNG MINH ĐỨC01/01/1982B2
36TRẦN VĂN ĐỨC01/01/1972C
37LÊ HỮU ĐỨC08/09/1989B2
38NGUYỄN VĂN ĐỨC21/06/1980C
39NGUYỄN DUY PHƯƠNG DUNG02/11/1987B1
40TRẦN THỊ THANH DUNG15/07/1979B1
41LÊ LÝ THÚY DUNG20/01/1999B2
42TRẦN TRUNG DŨNG15/11/1986B2
43NGUYỄN MẠNH DŨNG30/12/1992C
44NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG09/01/1989C
45NGUYỄN DUY DƯƠNG10/11/1988B2
46NGÔ HỒNG DƯƠNG13/02/1967B2
47PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG02/10/1989B1
48NGUYỄN HOÀNG ĐỨC DUY19/09/2003B2
49NGUYỄN THANH DUY30/06/2000C
50NGUYỄN QUỐC DUY04/11/1996B2
51DU MỘNG DUYÊN16/03/1999B2
52NGUYỄN THỊ DUYÊN04/08/1995B1
53NGUYỄN NGỌC MỸ DUYÊN10/09/1993B1
54VÕ NGỌC TRƯỜNG GIANG23/02/1985B1
55LÊ THỤY HÀ GIANG28/06/1989B1
56NGUYỄN HOÀNG GIANG01/01/1992C
57NGUYỄN QUỲNH GIAO01/02/1973B2
58ĐỖ THỊ LINH HÀ25/07/1993B2
59TRẦN HOÀNG HÀ13/11/1987B2
60PHÙNG VÕ PHƯỢNG HẢI08/12/1994B1
61NGUYỄN THỊ HOÀNG HẢI07/10/1987B1
62VƯƠNG VĂN HẢI24/10/1998C
63NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG23/06/1983B2
64TRỊNH VĂN HẠNH20/05/1980B2
65TÔ THỊ HẠNH01/01/1976B1
66NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH29/07/1986B1
67TÔ HỒNG HẠNH11/03/1982B2
68TRẦN ĐỨC HẬU22/06/1989B2
69LÂM THỊ HẬU23/02/1976B1
70NGUYỄN HỮU HẬU28/12/1999B2
71NGÔ ĐÌNH HẬU20/06/1970B2
72DƯƠNG THỊ HÊN30/04/1986B2
73PHAN THỊ DIỆU HIỀN24/03/1997B2
74HỒ THỊ THÚY HIỀN10/08/1977B1
75NGUYỄN ĐỨC HIỆN20/08/1994B2
76NGUYỄN THỊ HƯƠNG HIỆP17/11/1982B2
77ĐẶNG MINH HIẾU08/06/2001B2
78NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA26/10/1985B2
79TRẦN CÔNG HÒA20/09/1993C
80NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG09/02/1999C
81LÊ DUY HOÀNG11/05/1988C
82HÀ HUY HOÀNG04/03/1983B2
83PHẠM QUỐC HOÀNG25/08/1992C
84NGUYỄN THỊ SONG HOANH20/08/1984B1
85TRẦN ĐỨC HỌC19/11/1991B2
86NGUYỄN ÁNH HỒNG24/08/1993B1
87LÊ THỊ HUẾ04/11/1987B1
88MAI THỊ MINH HUỆ21/07/1968B1
89LÊ QUANG HÙNG07/10/1997B1
90NGUYỄN VĂN HÙNG30/03/1999C
91HOÀNG MẠNH HÙNG26/08/1982B2
92KIỀU VĂN HÙNG24/09/1998C
93HUỲNH MINH HƯNG02/01/1994B2
94TRẦN THỊ HƯƠNG22/10/1994B1
95NGUYỄN VĂN HƯỚNG05/02/1995B2
96ĐỖ VƯƠNG HUY03/09/1989B2
97NGUYỄN THU HUYỀN13/11/1986B1
98TRẦN MỘNG KHA01/01/1979B2
99NGUYỄN VĂN KHÁ25/09/1988B2
100HOÀNG MINH KHANH01/01/1977B2
101PHAN QUỐC KHÁNH05/09/1995B2
102VÕ BÁ ANH KHOA27/08/2003B2
103ĐỖ YẾN KHOA03/10/1997B2
104LÝ VĂN KIẾT01/01/1976B1
105Y YÔ SUÔI KNUL02/09/1993B2
106LÊ BẢO LÂN30/05/1983B2
107NGÔ THANH LIÊM20/02/1990B1
108LÊ TIẾN LIÊM10/09/1984B2
109LÝ THỊ LIÊN07/03/1983B1
110ĐẶNG NGỌC KHÁNH LINH01/01/2004B1
111NGUYỄN THU LINH27/10/1999B1
112THÁI THỊ THÙY LINH22/09/1994B1
113NGUYỄN NGỌC LINH13/02/1986B2
114TRẦN NHẬT LINH06/10/2003B1
115LÊ NGUYỄN ĐỨC LINH24/10/1990B2
116PHẠM THỊ THÙY LINH16/02/1991B1
117LÊ VŨ LINH22/04/1995C
118NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN28/01/1983B1
119TRẦN THỊ NGỌC LOAN15/11/1976B1
120PHẠM ĐÀO TẤN LỘC07/09/2003B1
121HUỲNH TẤN LỘC01/09/1986B2
122TRƯƠNG THỊ KIM LỘC15/04/1991B2
123LƯU HỮU HUỲNH PHI LONG10/05/1982B2
124HUỲNH THANH LONG25/06/2000B2
125MẠCH QUANG LONG26/07/1983B1
126TRỊNH CÔNG LUẬN01/01/1985C
127LÊ TẤN LỰC30/09/1996B1
128HÀ XUÂN LƯƠNG20/12/1988B2
129NGUYỄN VĂN LƯU07/07/1962B1
130NGUYỄN NGỌC LƯU01/01/1981C
131NGUYỄN TRÚC LY15/01/1993B2
132LÂM HOÀNG MAI18/09/1978B2
133NGUYỄN TIẾN MẠNH20/09/1994B2
134NGUYỄN VĂN MINH20/04/1996B2
135NGUYỄN NGỌC MINH23/01/1990B2
136PHẠM VÕ ĐỨC MINH29/11/1989B1
137NGUYỄN THỊ THANH MY13/05/1997B1
138ĐINH HOÀNG NAM12/04/1984B2
139PHẠM VIẾT NAM07/02/1993B2
140NGUYỄN MINH NAM10/10/1994B2
141PHAN HOÀI NAM16/02/1993B2
142LÊ THỊ NGA19/09/1993B2
143NGÔ KIM NGÂN17/09/1985B1
144NGUYỄN LƯU NGHI02/06/1995B2
145ĐẶNG CÔNG NGHỊ26/08/1990B2
146PHAN TRỌNG NGHĨA10/04/1992B2
147NGUYỄN VĂN NGHĨA05/02/1999C
148VÕ TẤN NGHĨA11/01/1997B1
149NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC14/10/1993B1
150NGUYỄN THANH HỒNG NGỌC09/10/2003B1
151LÊ NHƯ NGỌC16/12/1993B1
152NGUYỄN NHƯ NGỌC23/04/2003B2
153LIỄU THÀNH NGUYÊN13/02/1987C
154TRẦN QUỐC NGUYÊN16/01/1988C
155VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT22/04/1983B1
156NGUYỄN NGỌC THANH NHÃ23/08/1990B1
157NGUYỄN VĂN NHÃ01/01/1984B2
158PHẠM HOÀI NHÂN14/04/1976B2
159NGUYỄN MINH NHẤT07/02/2001C
160HUỲNH Ý NHI27/11/1988B1
161PHAN NGỌC HỒNG NHUNG24/01/1994B2
162TRẦN KIM OANH04/10/1982B1
163LÊ THỊ KIỀU OANH05/06/1989B2
164LÊ GIA PHÁT02/06/2000B2
165NGUYỄN TẤN PHÁT03/04/1998C
166NGUYỄN NGỌC PHÁT20/10/2001B2
167HOÀNG PHI18/04/2000C
168LÊ VĂN PHONG14/04/1983B2
169NGUYỄN ĐẶNG NHỰT PHONG03/01/1992B1
170NGUYỄN MẬU PHÚ06/12/2000B2
171PHẠM QUÍ PHÚ18/11/1989B1
172HỒ VĂN PHÚ20/02/1982B1
173NGUYỄN HOÀNG PHÚC18/09/2003B2
174NGUYỄN THẾ PHƯƠNG20/08/1970B2
175TRẦN HOÀNG PHƯƠNG01/01/1982C
176YA PHƯƠNG16/04/1993C
177NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG12/02/1991B2
178VŨ DƯƠNG BÍCH PHƯỢNG31/03/1967B2
179HUỲNH TRUNG QUÂN14/07/2000B2
180NGUYỄN ĐÌNH ĐÔNG QUÂN26/08/1992B1
181NGUYỄN DƯƠNG QUANG30/04/1998B2
182MAI HƯNG QUANG19/01/2000C
183NGUYỄN NHẬT QUANG06/01/2000B2
184NGUYỄN NGỌC LAN QUYÊN03/10/1999B2
185ĐẶNG QUANG QUYỀN16/06/1987C
186BÙI TIỂU QUỲNH29/09/2000B2
187ĐOÀN XUÂN QUỲNH28/07/1992B1
188LÊ VĂN RÉP14/07/1986C
189THÁI VĂN SA07/05/1989C
190LÊ NGUYỄN HOÀNG SANG01/04/2001B2
191NGUYỄN VĂN SANG14/09/1987B2
192DƯƠNG QUANG SÁNG27/07/1982B2
193ĐINH NGỌC SĨ20/06/1980B2
194NGUYỄN THỊ HỒNG SINH19/08/1977B2
195ĐỖ MINH SƠN24/07/1983B2
196VŨ ĐỨC THẠCH SƠN25/07/1994B1
197LÊ VĂN SỰ07/11/1989C
198TÔ LÝ TÀI16/07/1986B2
199TRẦN NGUYỄN THÁI TÀI21/01/1999B2
200PHAN TẤN TÀI11/06/1998C
201TRẦN CHÍ TÀI03/05/1987C
202PHAN VĂN NGỌC TÀI25/02/1998C
203HUỲNH TẤN TÀI30/01/1991B1
204LÝ VŨ NHẬT TÀI06/10/1990B1
205TIÊU VĂN TÂM01/01/1986C
206PHAN NHẬT TÂM16/10/1996C
207NGUYỄN MINH TÂM13/04/2000C
208LỮ MINH TÂM12/12/1994C
209PHAN NGỌC TẤN06/06/2002B2
210LẠI HỒNG THÁI10/08/1984B2
211NGUYỄN CAO THẮNG06/10/1996B2
212HỒ NHẬT THANH31/01/1989B1
213ĐẶNG VĂN THÀNH13/05/1976B2
214ĐÀO XUÂN THÀNH02/08/1991B2
215NGUYỄN THỊ THANH THẢO10/02/1992B1
216TRẦN VĂN THẾ01/03/1984B1
217NGUYỄN BẢO THIỆN01/03/1992B2
218NGUYỄN ĐĂNG THIỆN30/03/1995B2
219PHẠM VĂN THIẾU11/08/1977C
220LÊ TRƯỜNG THỊNH14/11/1995B2
221NGUYỄN THỊ KIM THOA16/01/1985B2
222LÂM VĂN THÔNG16/01/1987C
223DƯƠNG NGỌC MINH THƯ08/04/1997B2
224NGUYỄN HỮU THUÂN29/01/1986B2
225TRẦN CÔNG THUẬN28/07/2000C
226PHẠM MINH THUẬN30/06/2002B2
227TRƯƠNG HOÀI THƯƠNG11/06/1987B1
228BÙI THỊ MỘNG THƯỜNG20/01/1988B2
229PHẠM THỊ THÚY12/11/1995B1
230LÊ THỊ THU THÚY24/12/1985B2
231LÊ THỊ THỦY10/06/1986B1
232NGUYỄN THỊ THU THỦY09/03/1992B2
233NGUYỄN ĐÌNH THUYẾN12/03/1991C
234TRỊNH MẠNH TIẾN30/12/1986B2
235TRẦN NGỌC TIẾN03/12/1997C
236LƯƠNG VĂN TIẾN26/09/1997C
237TRẦN VĂN TIẾN06/10/1979C
238NGUYỄN THÀNH TIẾN01/01/1988C
239CHÂU THANH TIẾN22/02/2000B2
240PHẠM ĐÌNH TIẾN17/04/2001B2
241LƯƠNG TÚ TIẾN17/06/1989B2
242ĐOÀN VĂN TÍN05/01/1980B2
243NGUYỄN TRUNG TÍNH25/12/1988C
244PHẠM VĂN TÍNH30/01/1988B2
245NGUYỄN CHÍ TÌNH27/06/1979B2
246TRẦN VĂN TOÀN21/01/1991B2
247NGUYỄN ĐĂNG TRẦM07/07/1977B2
248PHAN HOÀN TRÂN01/01/1967B2
249NGUYỄN THỊ THANH TRANG20/03/1979B1
250HỨA THỊ KIM TRANG16/03/1993B2
251NGUYỄN THỊ TRANG22/07/1998B2
252BÙI VĂN TRÍ10/01/1999C
253PHAN VĂN TRINH22/04/1984B2
254TRƯƠNG VĂN TRỌNG12/02/2000B2
255NGUYỄN THỊ THANH TRÚC29/01/1989B1
256NGUYỄN TRUNG TRỰC19/12/1989B1
257NGÔ TẤN TRUNG22/04/1989B1
258NGUYỄN QUỐC TRUNG15/11/1991B1
259LÊ VĂN TRUNG10/03/1989B1
260LÊ QUANG TRUNG20/12/1993B2
261NGUYỄN QUỐC TRUNG15/05/1981B2
262HUỲNH THANH TRƯỜNG13/11/1994B2
263ĐÀO TRẦN HUÂN TÚ02/10/1990B2
264PHẠM CẨM TÚ01/02/1990B1
265TRƯƠNG TRUNG TUẤN30/03/1995B2
266VÕ BÁ TUẤN25/08/1970B2
267TRƯƠNG NGỌC ANH TUẤN10/01/1995B2
268ĐẶNG VƯƠNG TUẤN15/08/1992B2
269NGUYỄN VĂN TUẤN25/03/1976B2
270ĐẶNG THANH TUẤN06/09/1994C
271NGUYỄN THANH TÙNG18/08/1968B2
272LUYỆN THANH TÙNG12/09/1993B2
273TRƯƠNG VĂN ÚT01/01/1992C
274LÊ NỮ THỤC UYÊN16/08/1979B2
275NGUYỄN THÁI THẢO UYÊN28/11/2001B1
276TRẦN THỊ PHI VI01/01/1983B2
277LÊ HUỲNH TƯỜNG VI13/12/1998B1
278NGUYỄN TUẤN VIỆT28/08/1994B2
279HOÀNG VIỆT17/02/2001B2
280NGUYỄN QUANG VINH15/12/1991B2
281CHẾ CÔNG VINH06/09/1999C
282TỪ ĐẠT VINH01/11/1986C
283HUỲNH THẾ VINH14/03/1985B2
284NGUYỄN VĂN VINH06/10/1996B2
285TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG VŨ10/09/2000C
286NGUYỄN TRƯỜNG VŨ06/12/1992B2
287NGUYỄN HOÀI VŨ04/11/1994B2
288LÊ VĂN VUI08/11/1978B1
289NGUYỄN THỊ ÁNH VY24/02/1988B1
290LÊ THỊ HẢI YẾN18/07/2002B2
Mời bạn đánh giá post