CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

A. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân (hoặc passport, ngày cấp passport), và email. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin đăng ký học và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với học viên trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vị sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

B. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Liên hệ xác nhận khóa học và yêu cầu học viên bổ sung hồ sơ
– Cung cấp các thông tin khác nếu học viên yêu có yêu cầu
– Gửi email thông báo khách hàng về khóa học đã đăng ký
– Liên lạc và giải quyết với học viên trong những trường hợp đặc biệt
– Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc đăng ký học
– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của học viên.

C. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ chúng tôi.

D. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trung tâm dạy nghề tư thục Thành Công
MST: 0308332696
Quyết định thành lập số 773 do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM cấp ngày 27/2/2009
Địa chỉ: 991A Nguyễn Văn Tạo – Ấp 1 – Xã Hiệp Phước – Huyện Nhà Bè – TP.HCM

E. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

F. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa.

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký học phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ tên, điện thoại, địa chỉ, ngày sinh, chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân (hoặc passport, ngày cấp passport), email, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Mời bạn đánh giá page