DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 10/11/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 10/11/2022

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhHạng GPLX
1MAI VÕ TRƯỜNG AN15/10/2003B1
2CA PHƯỚC AN30/04/1985B2
3TRẦN DUY ÂN07/04/1988B2
4NGUYỄN THÀNH ÂN04/01/1999C
5NGUYỄN THỤY VÂN ANH12/12/1991B2
6TRẦN KIỀU ANH27/01/2000B2
7NGUYỄN QUỲNH ANH22/11/1986B1
8TRẦN TUẤN ANH10/03/2000B2
9LÊ VĂN ANH12/10/1985B2
10NGUYỄN TÒNG BÁ23/10/1985B2
11NGUYỄN THÁI BẢO08/05/1990B2
12HUỲNH CHƯƠNG BẢO24/01/1986B2
13NGÔ HOÀI BẢO07/05/1990C
14LÊ PHƯƠNG HOÀI BẢO10/01/1988B1
15LÊ VIỆT THANH BÌNH05/09/1991C
16PHAN TUẤN BÌNH29/03/1977C
17NGUYỄN HỒNG CẢNH25/02/1990C
18ĐỖ VĂN CHÍNH12/10/1986B1
19HỒ CHÍ CÔNG10/09/1992B2
20LƯƠNG VĂN CƯỜNG19/10/1985B2
21MÃ TÍN CƯỜNG15/12/2000B2
22TRẦN BÁ CƯỜNG03/12/1985B2
23TRẦN ĐÌNH CƯỜNG20/05/1991B2
24TRẦN THANH DANH07/06/1982B2
25NGUYỄN VĂN ĐẠT16/12/1995B2
26LÊ THÀNH ĐẠT23/02/1994B2
27LÊ THÀNH ĐẠT11/01/1999B2
28NGHIÊM HOÀNG NGỌC DIỄM04/03/1991B1
29NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC03/03/1987B1
30VÕ QUANG DŨNG16/03/1993B2
31PHÙN MINH DŨNG30/07/1991B2
32VŨ HỮU DŨNG25/05/1973B2
33VÕ ĐỨC DŨNG30/08/1981B2
34LÊ CÔNG DƯƠNG08/05/1990B2
35PHẠM BÁ HOÀNG DƯƠNG10/03/1997B2
36HOÀNG VĂN DƯƠNG06/06/1990B2
37NGUYỄN T. VŨ ĐÔNG DƯƠNG27/12/2000C
38PHẠM MINH DUY12/03/1996C
39NGUYỄN VĂN TÀO EM01/01/1971C
40PHẠM THỊ THÙY GIANG05/03/1989B2
41TRẦN VĂN GỌN30/06/1965B2
42NGUYỄN MINH HẢI02/02/1977C
43HUỲNH BẾN HẢI28/03/1982C
44LÊ KIỀU HẠNH28/08/1989B2
45PHAN TUẤN HÀO25/04/1994B2
46ĐỖ ĐỨC HẢO26/04/1992B2
47TRẦN ĐÌNH HẬU09/01/1995B2
48NGUYỄN CÔNG HẬU02/11/1994C
49NGUYỄN THỊ THU HIỀN17/11/1988B2
50PHẠM THỊ THU HIỀN18/03/1983B2
51PHẠM VĂN HIẾU05/03/1990C
52VÕ VĂN HIẾU28/07/2000C
53NGUYỄN VĂN HOA05/01/1981B2
54TRẦN THỊ HOA05/05/1985B1
55TRẦN THỊ HÒA20/06/1987B1
56CAO VĂN HÒA10/02/2002B2
57HOÀNG ĐÌNH HÒA01/11/1976B1
58HUỲNH HUY HOÀNG10/04/1997B2
59NGUYỄN VĂN HOÀNG26/02/1996B2
60NGUYỄN NHÂN HỘI02/07/1985B2
61NGUYỄN HÒA HỢP17/06/1995B2
62HUỲNH THIỆN HUỆ02/11/1993C
63CAO THANH HÙNG04/11/1996B2
64ĐỚI VĂN HỮU23/10/1996B2
65NGUYỄN QUANG HUY22/08/2003B2
66LÊ XUÂN QUỐC HUY14/07/1975C
67VÕ VĂN HUY26/03/1983B2
68THẠCH QUANG HUY25/09/1990B2
69HỒ VŨ QUANG HUY17/09/1990B2
70NGUYỄN THANH HUYỀN20/05/1987B2
71PHAN THỊ KIM HUỲNH01/12/2000C
72TRẦN ĐÌNH KHẢ11/04/2001C
73NGUYỄN TẤN KHANG26/01/2000C
74DƯƠNG HOÀI KHANH30/06/1985B2
75PHAN TIẾN KHOA31/10/1992C
76ĐỖ THÁI HOÀNG KHÔI10/07/1999B2
77VỎ HỒNG KHỞI25/10/1993C
78HUỲNH TUẤN KIỆT02/11/2000B2
79NGUYỄN TUẤN KIỆT06/02/2003B2
80DƯƠNG THANH LÂM15/11/1983B2
81NGUYỄN THÀNH LIÊM21/04/1995B2
82NGUYỄN THỊ TRÀ LINH27/04/1991B1
83NGUYỄN TRÍ LINH08/11/1997C
84NGUYỄN NHẬT LINH16/11/2003B2
85LÊ VŨ LINH21/10/1992B2
86NGUYỄN THỊ KIM LOAN22/02/1997B2
87QUANG THỊ TỐ LOAN16/08/1985B1
88NGUYỄN TUẤN LỘC15/02/1980B2
89HOÀNG GIA LONG03/03/2000B2
90NGUYỄN THANH LONG10/07/1986C
91TRƯƠNG PHI LONG14/10/2002B2
92THÁI THANH LONG21/01/1992B2
93CHÂU THANH MAI25/12/1989B1
94VÕ THỊ TUYẾT MAI09/09/1987B1
95LÊ XUÂN MINH26/08/1998B2
96TRẦN CÔNG MINH25/11/2000C
97TRẦN QUANG MINH31/10/1995B2
98TÔN THẤT MINH11/10/1997C
99HUỲNH BẢO MINH03/12/1992B2
100NGUYỄN TÚ MY08/02/1995B2
101NGUYỄN THẾ MỸ26/06/1993B1
102HUỲNH ĐẶNG HOÀNG NAM20/01/1989B2
103NGUYỄN HOÀI NAM15/04/1987C
104NGUYỄN QUỐC NAM01/02/1990B2
105SƠN VĂN NE01/01/1988C
106TRẦN THANH NGÂN13/06/1991C
107TIÊU QUỐC NGHỊ31/03/1997B2
108NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA20/12/1985B2
109NGUYỄN VĂN NGỌ12/08/1991B2
110TRẦN VĂN NGOAN10/06/1991B2
111ĐẶNG THỊ YẾN NGỌC13/02/1985B2
112VÕ PHƯƠNG NGUYÊN09/12/2002B2
113BÙI NGỌC NHÂN26/12/1987C
114TRẦN THỊ YẾN NHI20/10/1993B2
115LÊ TUYẾT NHI23/12/1984B1
116TRƯƠNG THỊ NHIỀU03/06/1978B2
117NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ08/12/1992B2
118CAO THỊ QUỲNH NHƯ20/05/1999B2
119NGUYỄN TRIỆU NY02/04/2000B2
120HOÀNG THỊ KIM OANH13/05/1989B2
121NGUYỄN THỊ TUYẾT OANH28/11/1995B1
122NGUYỄN VĂN ON01/01/1969B2
123PHAN TẤN PHÁT18/10/1977B1
124SƠN SÀM PHOL12/12/1990C
125LÊ CÔNG PHONG04/09/1993C
126LƯƠNG THANH PHONG15/10/1994C
127VŨ HỒNG PHONG19/06/1977B2
128LỮ CẨM PHONG29/11/1993B2
129HUỲNH DUY PHONG27/07/1980C
130NGÔ QUANG PHÚ18/06/1982B2
131NGUYỄN HOÀNG PHÚC02/08/1995B2
132LÊ DUY PHỤNG01/01/1986C
133TRẦN MINH PHƯỚC22/01/1992B2
134VŨ HOÀNG NHẬT PHƯƠNG27/07/1989B2
135PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG16/04/1977B2
136SƠN VĂN PHƯƠNG01/01/1986C
137NGUYỄN THANH PHƯƠNG01/01/1973C
138HỮU PHƯƠNG08/07/1991C
139BÙI HỒNG QUÂN01/04/1992B2
140TRẦN DUY QUANG06/10/1999C
141LÊ VĂN QUY05/06/1987C
142DƯƠNG NGUYỄN DUY QUÝ22/01/1973C
143TRỊNH NGỌC QUÝ10/10/1990B2
144ĐOÀN NHƯ QUÝ09/05/1989B2
145NGUYỄN VĂN SANG05/04/1995C
146NGUYỄN HẢI SƠN06/08/1978B2
147NGUYỄN TẤN TÀI04/09/1980C
148HÀ ĐỨC TÀI02/12/1998B2
149ĐỖ TRỌNG TÂM18/10/1997C
150NGUYỄN PHƯỚC TẤN05/09/2002B2
151TRẦN THỊ THÁI30/10/1982B1
152TRẦN HOÀNG THÁI22/01/1994C
153LÊ VĂN THẮNG20/11/1982C
154NGUYỄN QUANG THẮNG20/01/1994B2
155LÊ VĂN THÀNH25/05/1990B2
156NGUYỄN VĂN THẢO20/04/1993C
157PHAN DƯƠNG PHƯƠNG THẢO08/07/1992B2
158NGUYỄN ĐỨC HẠNH THẢO22/07/1982B1
159PHAN HOÀNG PHƯƠNG THẢO26/10/1976B1
160NGUYỄN NGỌC THẢO31/10/1986B2
161PHAN NGỌC THI15/07/1989B2
162NGUYỄN DUY THÔNG20/12/2000C
163AN THỊ OANH THU19/04/1984B2
164NGUYỄN THỊ ANH THƯ09/09/1994B2
165TRẦN QUỐC THUẬN08/01/1982B2
166ĐỖ KIM XUÂN THỦY03/10/1982B1
167TRƯƠNG LỆ THỦY08/06/1989B1
168NGUYỄN TRỌNG TIẾP15/07/1991C
169NGUYỄN TRUNG TÍN27/04/1992B2
170VÕ NGUYỄN TIẾN TOÀN14/08/1992B2
171NGUYỄN VĂN TỐT23/11/1996C
172TÔN NỮ HƯƠNG TRÀ15/02/1997B2
173TRẦN BÍCH TRÂM07/06/1993B2
174NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN15/02/1985B2
175NGUYỄN QUỲNH TRANG07/12/1989B1
176NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG26/04/1994B2
177TRƯƠNG NGỌC TRANG23/10/1990B2
178NGUYỄN KIỀU TRANG08/11/1991B2
179LÊ CAO TRÍ17/01/2002B2
180VĂNG HOÀNG TRIỆU12/01/2000C
181NGÔ KHÁNH TRÌNH24/10/2003B1
182NGUYỄN THỊ THANH TÚ23/10/1987B2
183NGUYỄN VĂN TUÂN23/09/1990B2
184LỮ HOÀNG TUẤN25/08/1996C
185TRẦN VĂN THANH TUẤN01/01/1992C
186PHẠM ANH TUẤN11/01/1983B2
187NGUYỄN MINH TUẤN01/07/1980C
188LÊ PHƯƠNG TUẤN24/02/1996C
189TRỊNH VĂN TUẤN02/03/1995B2
190NGUYỄN THANH TUẤN01/10/1988B2
191TRƯƠNG CÔNG THANH TUẤN15/06/1996B2
192NGÔ MINH TÙNG03/11/1997C
193VÕ THẠCH NGỌC TƯƠI03/02/1997C
194ĐỖ VƯƠNG BÍCH TỮU29/06/1983B2
195DOÃN NGỌC TUYÊN27/12/2002B2
196ĐẶNG THỊ ÁI TUYẾT26/06/2000B2
197LÊ THỊ TUYẾT VÂN29/07/1995B1
198HUỲNH CÔNG VĂN18/09/1996B2
199LÊ THẢO VI12/03/1995B2
200LÊ HOÀNG VIỆT03/11/2002B2
201QUẢNG THÀNH VINH12/09/1993B2
202VÕ HOÀNG VINH21/05/2003B2
203NGUYỄN PHƯỚC VŨ15/08/1994B2
204VÕ HOÀNG VƯƠNG08/03/2003B2
205NGUYỄN PHÚ XUÂN19/03/1994C
206GIANG NHƯ Ý08/11/1984B2
207VÕ THỊ NGỌC YẾN06/12/1989B1
5/5 - (1 bình chọn)