Author Archives: thanhcongedu

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 04/11/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 04/11/2022 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX 1 TRẦN NGUYỄN VƯƠNG ÁI 21/03/1995 B2 2 NGUYỄN TRƯỜNG AN 18/08/1995 B2 3 NGUYỄN VĂN HOÀI AN 11/07/1999 C 4 TRẦN TUẤN AN 06/05/2001 C 5 […]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 15/10/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 15/10/2022 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Trúng tuyển 1 LÊ TIẾN AN 12/09/1994 Đạt 2 NGUYỄN HOÀNG AN 11/10/1991 Đạt 3 NGUYỄN TRƯỜNG AN 23/07/1973 Đạt 4 PHẠM THÀNH AN 06/05/1987 Đạt 5 NGUYỄN PHÚC […]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 03/10/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 03/10/2022 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX 1 NGUYỄN HOÀI AN 29/04/1991 B2 2 NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN 25/12/1993 B2 3 NGUYỄN TUẤN ANH 12/06/1977 B2 4 TRẦN NGUYỄN ANH 06/06/1971 B1 5 ĐỖ […]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 23/09/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 23/09/2022 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX 1 NGUYỄN ĐĂNG AN 06/11/1989 B2 2 LÝ TRƯỜNG AN 14/01/1988 B2 3 NGUYỄN VĂN AN 09/06/1993 C 4 ĐẶNG HOÀNG ANH 06/09/1989 B2 5 PHẠM TUẤN […]

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 24/08/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 24/08/2022 STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Hạng GPLX 1 DƯƠNG TƯỜNG AN 29/05/2002 B1 2 VÕ THÀNH AN 07/01/2001 B2 3 NGUYỄN HOÀNG AN 03/01/1987 B2 4 NGUYỄN QUỐC ANH 30/11/1974 B2 5 NGUYỄN VIỆT […]