DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 15/10/2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1, B2, C NGÀY 15/10/2022

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhTrúng tuyển
1LÊ TIẾN AN12/09/1994Đạt
2NGUYỄN HOÀNG AN11/10/1991Đạt
3NGUYỄN TRƯỜNG AN23/07/1973Đạt
4PHẠM THÀNH AN06/05/1987Đạt
5NGUYỄN PHÚC AN19/08/1991Đạt
6VŨ TUẤN ANH10/06/1993Đạt
7NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH11/09/1988Đạt
8LÊ THỊ QUỲNH ANH17/11/1994Đạt
9THÂN THỊ MINH BẮC22/10/1984Đạt
10HUỲNH DUY BẢO25/12/1989Đạt
11NGUYỄN QUỐC BÌNH29/08/1993Đạt
12NGÔ THANH BÌNH14/09/1992Đạt
13KIM THANH BÌNH25/10/1990Đạt
14LÊ THANH BÌNH12/02/1997Đạt
15TRƯƠNG HOÀNG BỬU18/11/2001Đạt
16LÊ MẠNH BẢO CHÂU20/02/1981Đạt
17ĐẶNG VĂN CHÚ13/08/1980Đạt
18NGUYỄN VĂN CHUNG03/08/1995Đạt
19LÊ THÀNH CÔNG14/05/1986Đạt
20ĐẶNG NGỌC CƯỜNG05/07/1975Đạt
21PHẠM QUANG CƯỜNG22/10/1984Đạt
22BÙI HỒNG CƯỜNG15/03/1990Đạt
23LÊ QUAN ĐỘ21/01/1980Đạt
24PHAN NGUYỄN TRỌNG ĐỨC10/02/1986Đạt
25LÊ QUỐC TRÍ DŨNG16/10/2003Đạt
26VĂN ĐỨC DƯƠNG09/07/1991Đạt
27HỒ VĂN DƯƠNG05/04/1993Đạt
28LÊ VÕ TRƯỜNG GIANG19/10/1995Đạt
29NGUYỄN THU HÀ12/02/1995Đạt
30NGUYỄN NGỌC HÀ20/05/1993Đạt
31VŨ MINH HÀ14/04/1983Đạt
32TRẦN THỊ NGỌC HÀ20/06/1989Đạt
33DƯƠNG VĂN HAI05/11/1989Đạt
34CAO THƯỢNG HẢI07/06/1981Đạt
35LÊ HỮU HIỀN02/09/1990Đạt
36NGÔ THANH THÚY HIỀN12/09/2003Đạt
37NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN20/06/1995Đạt
38VÕ THẾ HIỂN21/09/1992Đạt
39NGUYỄN TRUNG HIẾU27/08/2000Đạt
40NGUYỄN MINH HIẾU04/05/1980Đạt
41LÂM VĂN HÒA22/10/1996Đạt
42LÊ MINH HÒA10/10/1973Đạt
43BÙI VĂN HOÀNG10/04/1985Đạt
44LÊ MINH HUẤN04/01/1982Đạt
45ĐINH VĂN HÙNG02/07/1993Đạt
46HUỲNH VĂN HÙNG07/11/1996Đạt
47NGUYỄN QUỐC HƯNG05/02/1989Đạt
48NGUYỄN HẠNH MAI HƯƠNG23/10/1983Đạt
49NGUYỄN THANH HỮU04/01/1989Đạt
50HUỲNH HẢI HUỲNH06/09/1984Đạt
51TRẦN VĂN KHÁ01/01/1983Đạt
52TRẦN NHI KHẮC01/03/1990Đạt
53HUỲNH AN KHANG16/09/1995Đạt
54LÊ HUY KHANG03/09/1988Đạt
55NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KHANH24/08/1997Đạt
56NGUYỄN TRUNG KIÊN20/04/1987Đạt
57ĐẶNG THUẬN KIỀU09/12/1995Đạt
58HUỲNH THỊ KIỀU06/02/1993Đạt
59NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM26/10/1991Đạt
60TRẦN THỊ LÀI02/03/1976Đạt
61LÊ THỊ LÂM20/09/1983Đạt
62NGUYỄN NGỌC LÂM15/03/1997Đạt
63NGUYỄN THỊ LAN22/06/1986Đạt
64ĐẶNG HUỲNH LAN20/04/2003Đạt
65NGUYỄN THỊ NHỰT LỆ21/09/1989Đạt
66MAI THÙY LINH16/08/1999Đạt
67VÕ THỊ KIM LOAN22/02/1990Đạt
68NGUYỄN PHƯỚC LỘC18/06/1997Đạt
69NGUYỄN VĂN LỢI27/07/1967Đạt
70HỒ VĂN LONG19/05/1991Đạt
71NGUYỄN THÀNH LONG25/05/1989Đạt
72NGUYỄN HOÀNG MINH23/01/1999Đạt
73BÙI BÁ MINH07/06/1972Đạt
74ĐÀO DUY MINH15/05/1994Đạt
75TRẦN CÔNG MINH10/01/1985Đạt
76NGUYỄN TẤN MINH10/04/1989Đạt
77CAO MINH29/03/1978Đạt
78NGUYỄN KHƯƠNG MINH01/01/1994Đạt
79NGUYỄN TRẦN HOÀNG NAM29/06/2002Đạt
80NGUYỄN HUỲNH TUYẾT NGÂN01/01/1990Đạt
81TRƯƠNG THÁI NGỌC31/12/1999Đạt
82DƯƠNG HIỂN TRUNG NGUYÊN04/08/1996Đạt
83LƯƠNG QUỐC NHÃ03/02/1995Đạt
84NGÔ THÀNH NHÂN05/11/1997Đạt
85TRẦN THẾ NHÂN28/02/1972Đạt
86MAI TRUNG NHÂN24/10/1996Đạt
87NGUYỄN THÀNH NHÂN02/01/1983Đạt
88TRÀ QUANG NHANH13/12/1981Đạt
89TRẦN HOÀNG NHỰT19/12/1987Đạt
90ĐINH THỊ NỤ05/04/1984Đạt
91NGUYỄN MINH PHAN01/01/1993Đạt
92NGUYỄN ĐỨC PHÁT01/12/1991Đạt
93NGUYỄN VĨNH PHÁT13/07/1982Đạt
94NGUYỄN THANH PHI04/01/1996Đạt
95LÊ XUÂN PHI07/07/1993Đạt
96TRẦN HOÀI PHONG07/11/1981Đạt
97TRẦN THẾ PHONG31/10/1996Đạt
98NGUYỄN THỊ PHỤNG01/01/1989Đạt
99NGUYỄN HOÀNG PHỤNG05/09/1989Đạt
100TRƯƠNG PHẠM HẠNH PHƯỚC01/11/2002Đạt
101PHẠM THỊ LOAN PHƯƠNG05/06/1986Đạt
102TRẦN ĐỨC PHƯƠNG30/03/1987Đạt
103NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG20/11/1996Đạt
104NGUYỄN THANH PHƯƠNG10/01/1989Đạt
105TRẦN KIỀU PHƯƠNG11/11/1996Đạt
106ĐOÀN NGUYỄN MINH QUÂN20/06/2003Đạt
107HỨA KHẢ QUÂN08/12/2002Đạt
108TRẦN CÔNG QUẬN27/08/1982Đạt
109NGUYỄN TIẾN QUANG12/02/1995Đạt
110PHAN THANH QÚI16/10/1986Đạt
111TRẦN VĂN QUỐC01/01/1990Đạt
112TRẦN NHƯ BẢO QUY03/07/1994Đạt
113ĐỖ MINH QUYỀN03/09/1997Đạt
114LÊ TUẤN SANG18/05/1989Đạt
115PHAN HOÀNG SƠN27/12/1997Đạt
116PHẠM VĂN TÀI27/12/2003Đạt
117TRẦN TẤN TÀI26/08/2000Đạt
118NGUYỄN QUANG TÀI06/12/1996Đạt
119MAI THÀNH TÂM04/09/1977Đạt
120NGUYỄN ĐÌNH TÂM17/03/1997Đạt
121PHAN VĂN THẠCH15/10/1995Đạt
122TRẦN VĂN THẮNG15/07/1984Đạt
123TRẦN VĂN THẮNG05/09/1991Đạt
124NGUYỄN VIẾT THANH26/12/1967Đạt
125NGUYỄN HỮU THANH29/09/1987Đạt
126TRẦN BÁ THÀNH01/01/1983Đạt
127NGUYỄN TÂN THÀNH24/10/1991Đạt
128HỒ THỊ THANH THẢO23/11/1996Đạt
129NGUYỄN NGỌC QUÝ THẢO01/08/1983Đạt
130LÊ THỊ THI17/09/1995Đạt
131CHÂU GIA THỊNH26/09/2000Đạt
132NGUYỄN MINH THÔNG27/02/1978Đạt
133NGUYỄN MINH THUẬN19/03/2002Đạt
134TRẦN THỊ THANH THỦY30/12/1977Đạt
135HUỲNH THỊ BÍCH THỦY14/04/1981Đạt
136VÕ NGỌC THY16/05/1984Đạt
137BÙI NGỌC HÀ THY22/12/1985Đạt
138PHAN THỊ THỦY TIÊN05/04/1993Đạt
139TRẦN BÁ TIN18/02/2001Đạt
140NGUYỄN CÔNG TOÀN02/01/1989Đạt
141LÊ QUỐC TRIỆU02/09/1995Đạt
142TRẦN THỊ HÀ TRINH08/12/1986Đạt
143ĐẶNG CÔNG TRÌNH11/02/1998Đạt
144LÊ HỮU TRỊNH29/01/1995Đạt
145HÀ ĐỨC TRỌNG24/04/1997Đạt
146NGUYỄN QUANG TRUNG08/10/1982Đạt
147NGUYỄN HỒ XUÂN TRƯỜNG23/04/2002Đạt
148HOÀNG TRỌNG TRƯỜNG14/03/1984Đạt
149TRẦN ĐÌNH TUẤN18/10/1980Đạt
150LÝ THÂN TUẤN20/04/1992Đạt
151SẦM MINH TUẤN16/11/1984Đạt
152PHẠM GIA TUẤN25/09/2003Đạt
153TRẦN ANH TUẤN24/04/1988Đạt
154CAO XUÂN TÙNG11/09/1991Đạt
155TRẦN DANH TUYÊN21/01/1961Đạt
156NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN07/08/1999Đạt
157TRẦN THẢO UYÊN05/09/1991Đạt
158TẠ THỊ HỒNG VÂN13/08/1996Đạt
159ĐẶNG THỊ ĐÌNH VÂN24/02/1986Đạt
160LÊ TRÍ VĂN18/11/1992Đạt
161DƯƠNG THỊ THẢO VI25/12/1984Đạt
162NGUYỄN VĂN VIỆN01/01/1986Đạt
163NGUYỄN ANH VIỆT11/08/1982Đạt
164TRẦN HOÀNG VIỆT12/06/2003Đạt
165CỔ TRƯỜNG VIỆT28/09/1999Đạt
166NGUYỄN VĂN VIỆT20/01/1979Đạt
167DƯƠNG ĐỨC VINH23/02/1992Đạt
168LÊ HIỂN VINH15/03/1993Đạt
169NGUYỄN TẤN HOÀNG VINH28/01/1992Đạt
170VÕ HOÀNG VINH21/05/2003Đạt
171NGUYỄN THỊ KIM VY01/03/1992Đạt
172PHAN NGUYỄN HƯƠNG XUÂN31/01/1987Đạt
173VÕ THÀNH XƯƠNG15/05/1983Đạt
174TRẦN THỊ HẢI YẾN25/01/1995Đạt
Mời bạn đánh giá post